Disclaimer
 

Een ieder die deze site raadpleegt, stemt automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

De inhoud van deze website is eigendom van SolcaIT.
Solca IT geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud en de documenten op deze website.
Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren. U moet zich hierbij wél houden aan deze voorwaarden:
 


Op de website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Vaak heeft Solca IT hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Solca IT wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor alle directe of indirecte schade of verliezen die zijn ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om deze site te gebruiken.

Solca IT streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst vooraf te controleren op ongewenste elementen, zoals virussen. Wij garanderen echter niet dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van eventuele ongewenste elementen, zoals virussen, op deze website.

Deze website kan links naar websites of -pagina’s van derden bevatten. Solca IT heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies door bezoek van deze sites of pagina’s.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

De inhoud van deze tekst is in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

 

Privacyverklaring

 


Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Solca IT, Molenplein 5 9561 KS Ter Apel.
Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Solca IT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Solca IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

    de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
    relatiebeheer;
    product- en dienstontwikkeling;
    het bepalen van strategie en beleid;
    zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Solca IT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Gegevensbeveiliging

Solca IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.
Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Solca IT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Solca IT vallen.
Inzage

U mag Solca IT vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Solca IT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

 

Copyright 2012 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Designed by Solca IT