Beheer op afstand

Via een veilige VPN- inbelverbinding worden op afstand zowel de systemen als netwerkinfrastructuur gecontroleerd op een juiste werking.
Eventuele problemen worden hierdoor tijdig gesignaleerd en verholpen, waardoor uitval van systemen veelal kan worden voorkomen

Indien zich onverwachts een probleem voordoet kan in de meeste gevallen vrijwel direct met het onderzoek naar het probleem worden aangevangen.

Iedere maand zullen de server(en desgewenst ook de werkstations) gecontroleerd worden op diverse onderdelen om problemen voor te blijven.
U ontvang elke maan een uitgebreid rapport wat er is gecontroleerd en wat de status hiervan i.
-backup controle
-servers en werkstations updaten met patches en hotfixes
-installeren van noodzakelijke servicepacks
-virussen spyware aanwezigheid controleren
-logfiles nalopen
-harddiskruimte controleren
-opschonen overbodige bestanden
-eventviewer controleren op kritische meldingen
-Documentaire netwerk bijhouden

De ervaring leert ons dat het pro actief beheer van uw IT omgeving zal leiden tot een daling van uw incidenten/probleem

Om een goed en professioneel beheer te kunnen beiden zullen wij elke server op diezelfde manier controleren en rapporteren.